โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

 
        จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ อบต.ห้วยบง ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในตำบลห้วยบงได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมเมื่อ 12 มิถุนายน 2563 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

   
กลับหน้าหลัก