ออกสำรวจผู้ประสบวาตภัย 24 เม.ย. 63

             ศุกร์ที่ 24 เม.ย.2563 ได้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชน ตำบลห้วยบง เสียหาย จนท.ของ อบต.ห้วยบงได้ออกสำรวจความเสียหายเป็นจำนวน 124 หลังคาเรือน และจะให้ความช่วยเหลือต่อไป
   
 

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย

             เมื่อวันที่  3 และ 17 เมษายน 2563ได้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชน ตำบลห้วยบง เสียหาย จำนวน 18 หลัง อบต.ห้วยบง จึงได้ให้ความช่วยเหลือ