ตำบลห้วยบง มีสถานีอนามัย จำนวน  1  แห่ง  ไว้รองรับประชาชนที่เจ็บป่วย  ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงเหนือ  ตามนโยบาลของรัฐบาล เมื่อปี 2554

 
กลับหน้าหลัก