กิจกรรม Big cleaning day ถนนสาย บ.กุดตุ้ม - บ.หินกอง

 
   25 มิถุนายน 2563 อบต.ห้วยบง ร่วมกับ อสม. ต.ห้วยบง ได้จัดกิจกรรม ทำความสะอาด ถนนสาย บ.กุดตุ้ม - บ.หินกอง
   
กลับหน้าหลัก