ԨШӻէҳ 2553-2556

 17 พฤษภาคม 2556 อบต.ห้วยบง จัดโครงการศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรี ที่บ้านหนองเผือก ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 โครงการต้อกระจก (สปสช.)  7 พฤศจิกายน 2555 ได้นัดผู้ที่สนใจที่จะรักษาโรคตาต้อกระจกมาทำการคัดกรอง  ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คัดกรองโดยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เพื่อนัดวันผ่าตัดลอกตา ต่อไป

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันเด็กแห่งชาติ อบต.ห้วยบงนำโดยนายกวีระ สากูลได้จัดงานวันเด็ก ขึ้น ณ บริเวณ หน้าที่ทำการ อบต.ห้วยบงในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 มีเด็กและ ผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมากมีเกมส์ ์ให้เด็กได้ร่วมเล่นกันอย่าง สนุกสนาน มีขนม และของแจกมากมาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 5 ธันวาคม 2554 อบต.ห้วยบง ได้จัดพีธี ถวายพานพุ่มและเครื่อง ราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ในเวลา 07.30 น.ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 14 ตุลาคม 2554 ประชาชนตำบลห้วยบง
  ได้ร่วมกันบริจาคเงิน  และสิ่งของจำนวนมาก
  เช่น ข้าวสาร  เสื้อผ้า น้ำ และอื่นๆ เพื่อช่วย
  เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่ง อบต.ห้วยบงได้
  รวบรวมส่งจังหวัดในวัน ที่ 17 ตุลาคม 2554
  ที่ผ่านมา


           คนไทยไม่ทิ้งกัน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฝึกอบรม อปพร. ณ บริเวณ อบต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภุมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2554

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ,   โครงการคนมหาดไทย ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน      กิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการอบรมแกนนำ เต้นแอโรบิค     ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2553 ณ หอประชุมองค์การบริหารสǹӺº
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ธุรกิจชุมชน อบต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงนายวีระสากูลเป็นประธาน

กีฬาห้วยบงคัพ53
3-10 เมษายน 2553 ณ สนามกีฬา บ้านหนองหิน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนระหว่างหมู่บ้านในตำบลห้วยบง 10 เมษายน 2553 ชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
กิจกรรม วนผู้٧8 เมษายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบเบี้ยยังชีพขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอัน
ѹ觪ҵ 2553
 
Ѻ˹ѡ