กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559-2560
   
   

นายพชรพล วรพล นายก อบต.ห้วยบง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นกำลังใจแก่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางบง หมู่ 9 และชาวบ้านในการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน

วีดีโอ จัดงานวันผู้สูงอายุ เมื่อ 7 เมษายน 2560

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และอบต.ห้วยบง
นำโดยนายกพชรพ วรพล ได้นำ สิ่งของไปมอบให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ก.ท.ม. ร่วมกับมูลนิธิสามัคคีสงเคราะห์ (จี่เต็กเกาะ) มอบสิ่งของ ณ โรงเรียน ห้วยหว้า
ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วีดีโอ อบต.ห้วยบง จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต. เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน ณ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อนำมาปรับใช้ในตำบล
วีดีโอ อบต.ห้วยบง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำหมู่บ้าน ในตำบลห้วยบงร่วมกันปลูกป่า ณ โคกสร้างมั่ง หมู่ที่ 9
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยบงคัพ59โครงการแข่งขันกีฬาห้วยบงคัพต้านยาเสพติด จัด 6-11 เมษายน 2559
วีดีโอกิจกรรม งานวันผู้สูงอายุ จัด 8 เมษายน 255
   

กลับสู่หน้าหลัก