*ประกาศสอบราคาโครงการต่างๆ
*ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
*แผนและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

*ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ห้วยบง พ.ศ.2559
*รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ สปสช.

ประชาสัมพันธ์ภาษี

ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการผู้มาติดต่อ

* ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

* ประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

* ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได

* ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
   
     
     
     
     
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวนางส่วย จัตุรงค์ กำลังสอนวิธีทำข้าวต้มมัดใบมะพร้าว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆด้วยประสบการณ์จริง

วัสดุอุปกรณ์

1.ใบมะพร้าว
2.เชือกฟาง
3.ข้าวสารเหนียว
4.มะพร้าวขูด
5.เกลือ
6.ถั่วลิสง
7.กล้วยน้ำหว้าสุก 

ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว
ข้าวต้มพื้นบ้านอีสานใต้ (ภาษาถิ่น เรียกว่า "อันซอมสะเลิกโดง") นิยมทำในงานพิธี งานบุญพื้นบ้าน หรือทำกินรวมเครือญาติ ส่วนผสมข้าวเหนียว กล้วยน้ำว้าสุก มะพร้าวขูด ถั่วลิสง เกลือ คลุกเคล้ากันแล้วมัดห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน กินแบบต้มสุกแล้วก็ได้หรือนำข้าวต้มสุกไปย่างไฟอ่อนๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน

 
 
 

 

 

 
  กลับหน้าหลัก