ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

 
 

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 อบต.ห้วยบงได้จัดทำประชาคมในระดับตำบลขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยบง ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ เป็นต้น

 
 
 
 
กลับหน้าหลัก