โรงเรียนในตำบลห้วยบง
1
  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
  2
  โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ  
3
  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้
4
  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
5
  โรงเรียนบ้านหินกอง   
                                                                                กลับหน้าหลัก