ช่องทางติดต่อ อบต.ห้วยบง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 0-4412-1110 โทรสาร 0-4412-1111
เวบไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ abt@huaybong.go.th
หรือติดต่อผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนร้องทุกข์ ได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player