โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

             23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง